Když to neprobíhá hladce

Pokud letíte z Prahy do Dubaje, může se stát totéž, co se stává i na mnoha jiných trasách. Tedy může dojít ke zpoždění, přesahujícímu únosnou a předpisy přesně definovanou mez, respektive může dojít i ke zrušení letu. A dojde-li k tomu, neměli byste zapomínat na to, že máte za přesně vymezených podmínek nárok na adekvátní odškodnění.
Ať už se tam vypravíte s ČSA, Smartwings, Fly Dubai či Emirates, měli byste být v cíli po řádově šesti hodinách letu.

emiráty

A když tomu tak není?
Vzhledem ke vzdálenosti obou destinací náleží cestujícímu v případě zpožděného nebo zrušeného letu kompenzace ve výši šesti set eur na osobu. Ovšem má to i svá specifika, na něž si je třeba dát pozor.
Odškodné ve zmíněné výši platí totiž u leteckých společností se sídlem v Evropské unii, respektive u letů společností jiných, odlétajících z Evropské unie mimo ni. Takže je na zmíněné odškodné automaticky nárok u našich evropských ČSA a Smartwings, zatímco u zmíněných společností Emirates či Fly Dubai jen při letech od nás tam. Protože pro ony letecké společnosti cizí při letech mířících k nám regulace EC261 a s ní související zmíněné odškodnění neplatí.

Aby pak člověk ono odškodnění získal, měl by si raději opatřit co nejvíce informací o zpoždění a jeho důvodech. A to proto, že se odškodnění současně vztahuje jen na ty problémy, jež ta která letecká společnost mohla předvídat a řešit, ale neučinila tak. Za chyby třetích stran či rozmary přírody aerolinie odškodné neplatí.

dubaj

A pokud nechtějí dopravci platit ani v případech, kdy je jim to jednoznačně nakázáno, je třeba řešit to soudní cestou. Nejsnáze tak, že se člověk obrátí na právníky, kteří se na to specializují a hravě sami zjistí, .
A případně jsou ochotni v rámci bezplatné služby HLÍDÁNÍ BUDOUCÍHO LETU kontrolovat právě ten váš let, abyste se nemuseli starat vůbec o nic.
Protože se přece nepřipravíte o odškodné, pokud na ně máte nárok, že?