Základní nepodmíněný příjem

Co to vlastně je základní nepodmíněný příjem, pro koho je a jaký má smysl? Může to fungovat i u nás v naší malé zemi? Základní nepodmíněný příjem představuje univerzální základní příjem občanů, občanský garantovaný plat. Byl původně zamýšlen tak, aby nahradil složitý sociální systém sociálního zabezpečení. V případě zrušení stávajícího systému a převedení na systém nepodmíněného příjmu, by každý občan měsíčně dostával přibližně šest tisíc korun, což se týká všech skupin obyvatel, včetně důchodců. Smyslem dávky by bylo zajistit živobytí každému, aniž by kdo řešil, jestli pracuje, pracovat nemůže, nebo nechce. Cílem zastánců je zavést tuto dávku celosvětově. Myšlenka nepodmíněného příjmu vychází z lidské důstojnosti a s přesvědčením sociálních jistot.
kufřík stovek
Podobný systém je zaveden už dvacet pět let na Aljašce, tam je financována z těžby nerostných surovin a tvoří šest procent příjmů domácností. Obdobně toto bylo zavedeno i v Austrálii, kde tři čtvrtě příjmů domácnosti pochází ze státní poklady, ale nemá to tam příliš dobré výsledky, zvýšil se zde totiž velmi alkoholismus. Zkrátka, když se člověk nemusí snažit zasloužit o své příjmy a má je jisté bez práce, těchto příjmů si neváží, promarní je.
blondýna s tisícovkou
Bohužel to je i důvod, proč tento systém nemůže fungovat u nás, dokud lidé nezmění své smýšlení a velmi se nezvýší jejich morální a etické zásady a finanční gramotnost. A dokud se ve společnosti nestane taková změna, není zde šance, že honosná myšlenka padne na úrodnou půdu. a jeho nereálnost vychází pouze z lidské morálky a etiky. Každý si totiž více váží věcí, na které dlouho dřel a musel si odříkat, než věcí, které získá zdarma a beze snahy. Věřím ale, že jednoho dne se smýšlení lidí změní a i tento systém bude možný.