Zlo nazývané steroidyBerú to vrcholoví športovci, poškodzuje to telo a umiera sa na to. Čo to je? Anabolické steroidy.

Mládež i dospelí na dennom poriadku užívajú doplnky výživy urÄené Å¡portovcom (napr. proteín, gainer, iontové nápoje…). Niektorí vÅ¡ak nie sú spokojní so súÄasnými výsledkami a siahajú po látkach, ktoré zvyÅ¡ujú objem, silu i výkonnosÅ¥.

Anabolické steroidymajú skutoÄne spomínané úÄinky. Ale ako každé lieÄivo, majú tiež vedľajÅ¡ie úÄinky. A nie hocijaké. Tieto látky majú toxický vplyv na organizmus, niÄia peÄeň a spôsobujú výraznú hormonálnu nerovnováhu. Existuje mnoho Äalších zdokumentovaných úÄinkov, v horÅ¡om prípade môžu nastaÅ¥ životu-nebezpeÄné stavy. Užívanie a distribúcia steroidov je v mnohých krajinách zakázaná práve kvôli ich devastujúcemu vplyvu na organizmus Äloveka.