Založte si firmu z pohodlí domova

Po finanční nezávislosti prahne každý. Je to určitý krok kupředu, kdy získáme jistou šanci dosáhnout luxusu, pohodlí a odpočinku. Založení firmy má však mnoho úskalí, která je zapotřebí v průběhu překonávat a nejde tedy jen o generování zisku.
práce v kanceláři
Pokud chceme podnikat měli bychom nejprve zjistit v jaké oblasti budeme podnikat. Jde o analýzu konkurenčního trhu, jeho výrobky a případné díry na trhu. Je důležité si tedy typy společností nejprve rozdělit.
Společnosti dělíme na osobní a kapitálové společnosti. Ty osobní jsou založeny na základě pouze několika osob a jejich kapitál je rozdroben mezi jednotlivé členy. U kapitálových společností se zaměřujeme na tvorbu kapitálu, bez jehož získání nemůže firma existovat.
Do osobních tedy řadíme:
· v. o. s. – Veřejná obchodní společnost
· s. r. o. – Společnost s ručením omezeným
Mezi ty kapitálové:
· a. s. – Akciová společnost
· k. s. – Komanditní společnost
Pro založení společnosti je zapotřebí splňovat určitá kritéria. Ty dělíme na všeobecné a specifické podmínky.
Ty základní platí pro všechny typy společností nerozdílně, ale ty specifické se můžou pro jednotlivé společnosti lišit. Podnikání si můžeme založit na společenskou smlouvu nebo živnostenský list.
muž s nálepkou na čele
Pokud se tedy nerozhodneme pro založení společnosti můžeme si zvolit individuální podnikání. K tomu musíme mít po většinu případů živnostenské oprávnění, potřebné vzdělání a v některých případech i praxi.
Pokud se tedy opravdu tak rozhodneme lze založení učinit na czech pointech. To jsou místa, kde probíhá právní ověřování dokumentace. Lze je najít na označených místech nebo v rámci české pošty. Další způsob, jak si založit firmu je získat ji tzv. ready to made, což jsou firmy, které už jiná společnost vytvořila a zaštítila ji svou reputací.
Začátek podnikání by každý měl pořádně zvážit. Jde přeci jen o velice časově, ale také finančně náročnou záležitost. Pokud naši práci nevěříme a máme určité pochybnosti může se velice rychle stát, že se dostaneme do značných dluhových pastí.