Jaký je rozdíl mezi dohodou o provedení práce a dohodou o činnosti?

Pokud jste již delší dobu v pracovním poměru, tak jste se určitě setkali s dohodou o pracovní činnosti a s dohodou o provedení práce. Jaké jsou však jejich základní rozdíly?
V dohodě o provedení práce můžete odpracovat maximálně 300 hodin v kalendářním roce.
dohodě o pracovní činnosti není limitována žádným pracovním fondem, ale v době trvání této dohody můžete pracovat v celkovém průměru polovinu stanovené týdenní pracovní době daného zaměstnavatelé, což znamená maximálně 20 hodin týdně. Což znamená, že můžete pracovat maximálně do výše polovičního úvazku, více není přípustné.
svítící otazníky
Základní údaje, které plynou pro obě dohody:
Obě dohody musí mít písemnou podobu podepsanou oběma stranami, tzn. jak ze strany zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele. Pokud má dohoda například ústní podobu, tak je neplatná. Ani z jedné z výše uvedených dohod nemá zaměstnanec právo na příplatky za přesčas, práci v noci či o víkendech, příplatky za svátky, není zde ani nárok na dovolenou či lékaře.  Nárok na dovolenou můžete mít pouze tehdy, pokud je to ve smlouvě zakotveno v jednom z odstavců, většinou však nebývá. 

otazníky nad ženou
Uzavíránítěchto dohod jsou pro zaměstnavatelé výhodné zejména v tom, že vám uhradí pouze to, co opravdu vykonáte. Z krátkodobého hlediska je to pro ně výhodné, že pokud výdělek zaměstnance za daný měsíc nepřesáhne určitou výši, tak za něj není povinen odvádět odvody – tzn. zdravotní a sociální pojištění. U dohody o provedení práce nemusí zaměstnavatel za zaměstnance odvádět zdravotní a sociální pojištění, pokud výdělek nepřesáhl částku 10 000 Kč. Nad tuto určenou hranici je povinen je odvést. U dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen odvést odvody, pokud měsíční výdělek přesáhne částku 2 499 Kč.
Záloha na daň či srážková daň je srážena u toho zaměstnavatelé, kde má zaměstnanec podepsané růžové prohlášení – daňové.