Motivační koncepce: Jaké jsou možnosti motivace zaměstnanců?

Bez motivace by to nejspíš nešlo. Každý z nás potřebuje být motivován k tomu, aby dosáhl nějakých stanovených cílů. Motivaci potřebuje také každý zaměstnanec. A právě to je úkolem manažerů.
Motivačních koncepcí je celá řada. V průběhu cca 100 let se jich vytvořilo mnoho. Šlo o různé kombinace odměn a trestů či stimulů a pobídek. Motivačními nástroji mohou být směrnice, instrukce či pokyny. Zde mluvíme o přímých nástrojích. Existují také nepřímé motivační nástroje jako jsou mzdy, platy, odměny či prémie, které označujeme jako ekonomické. Mezi mikroekonomické nepřímé motivační nástroje řadíme pak například možnost povýšení či sociální klima.
filmař youtuber

Koncepce racionálně ekonomického chování člověka

Zaměstnance byste měli podle této koncepce vybavit řadou podrobných návodů, příkazů či zákazů. Měli byste tvrdě vyžadovat kázeň a pod pohrůžkou trestu motivovat zaměstnance k dobrým výsledkům. Je jasné, že využít tuto koncepci nebude nejspíše schopen každý manažer, jelikož mu to může jít takzvaně „proti kůži“.

Koncepce sociálního člověka

Zde je člověk motivován především sociálními potřebami. Využívá poznatky psychologie a mezilidských vztahů. Pokud se rozhodnete využít tuto koncepci, měli byste klást důraz na vlastní aktivitu vašich zaměstnanců. Tato koncepce je vlastně protipólem ke koncepci racionálně ekonomického chování člověka.
stůl muže

Koncepce realizujícího se člověka

Při využívání této koncepce byste se nejprve měli zaměřit na přirozenou hierarchii potřeb člověka. Člověk vždy reaguje v souladu s uspokojováním svých vlastních potřeb. Některá práce, kterou zaměstnancům zadáte, jim může způsobit stres, některá zase naopak pocit uspokojení. Dále je významné využívat inteligenční schopnosti vašich zaměstnanců.

Koncepce komplexního člověka

Tato koncepce vychází z toho, že člověk je přizpůsobivý a všestranný. Základem je pak otevřená komunikace se zaměstnanci a posilování vztahu mezi pracovníky a firmou. To probíhá formou všelijakých večírků či teambuildingů. Měli byste se snažit vytvářet dobré pracovní prostředí a zainteresovat vaše zaměstnance na výsledcích firmy podílem na zisku.