Magnetické jevy způsobené elektrickým proudem

Elektrický proud vykazuješ určitých podmínek shodné účinky jako magnet. Elektrický proud, který prochází kolem cívky, vytváří magnetické pole, které vzniká v okolí magnetu. Jestliže se do jádra cívky zasune tyč z feromagnetického materiálu, účinky působení magnetického pole se ještě zesílí. Takovéto zařízení nazýváme elektromagnetem, jehož výkon je primárně závislý na intenzitě protékajícího proudu, na kvalitě tyče v jádru a na počtu závitů cívky.
elektrické vedení
Praktické využití elektromagnetu známe všichni, jsou to například magnetické drapáky svěračů ocelového šrotu a mechanismy upínání ocelových obrobků ve strojírenství. Elektromagnetické pole se však využívá i pro automatické spínače a relé a prakticky je využíváme v mnoha elektrických spotřebičích v našich domácnostech.

Princip elektromagnetické indukce

Jestliže se v cívce pohybuje magnet, nebo pokud se cívka na magnet nasouvá, dochází k tzv. jevu magnetické indukce. Vzniká indukovaný elektrický proud, čehož se využívá při výrobě elektrické energie. Pohyblivá cívka nebo magnet je tedy základem generátorů elektřiny, kde se pohyb cívky (mechanická energie) přeměňuje na energii elektrickou.
photovoltaický systém

Generátory elektrického proudu známe v zásadě pouze dva základní – jestliže generují střídavý proud, jedná se o tzv. alternátory, jejichž principu využívá automobilový průmysl, a generátory stejnosměrného proudu jsou dynama a ta se ještě ke konci dvacátého století běžně montovala na jízdní kola jako zdroj výroby elektřiny pro přední i zadní světla.
žárovka v trávě
Stejnosměrný proud znamená, že se elektrony pohybují pouze jedním směrem, zatímco u střídavého proudu se tok elektronů neustále mění (střídavě vpřed a vzad). Střídavý proud je v domácnostech a v průmyslu využívá nejčastěji, doma se s ním setkáváme jednofázového napětí 230 V (zásuvky běžných spotřebičů), anebo u třífázového proudu o napětí 380 V (některé elektromotory).