Jaké bezpečnostní systémy najdeme v moderním autě


Jedním ze základních požadavků, který lidé na automobil mají, je bezpeÄnost. A není divu. Dopravní nehoda není nic tak vzácného, a je tedy jasné, že lidé chtÄ›jí v takovém případÄ› minimalizovat zranÄ›ní. Výrobci jim v tomto případÄ› vyÅ¡li vstříc, což je také důvod, proÄ v moderních vozidlech najdeme mnoho nejrůznÄ›jších bezpeÄnostních systémů.

 

bezpeÄnostní pás v autÄ›

 

Tím nejznámÄ›jším a nejdůležitÄ›jším je bezesporu bezpeÄnostní pás. Jeho instalace je dokonce podmínÄ›na zákonem, stejnÄ› jako jeho použití pÅ™i jízdÄ›, aÅ¥ už jde o Å™idiÄe Äi spolujezdce. VÅ¡ichni bez výjimky musí být pÅ™ipoutaní. A je pravdou, že se ukázaly jako pomÄ›rnÄ› úÄinné.

 

Dále jsou to airbagy, tedy pytle, které se v případÄ› nárazu naplní vzduchem a udrží vaÅ¡e tÄ›lo v jedné pozici. Díky tomu, alespoň teoreticky, ujdete zranÄ›ní. ZvláštÄ› pokud jej použijete v kombinaci s výše zmínÄ›ným bezpeÄnostním pásem. V poslední dobÄ› se vÅ¡ak zdá, že se výrobci pÅ™edhání, kdo jich do svého vozidla nacpe víc, což nemusí být vždy dobré.

 

dopravní nehoda

 

Sem patří také různé výstražné systémy, jako například parkovací asistent. Ten se ozve, pokud se dostanete do blízkosti nÄ›jakého objektu, a zaÄne pípat tím naléhavÄ›ji, Äím blíže mu jste. Tak budete i pÅ™i couvání vÄ›dÄ›t, že je potÅ™eba zabrzdit, a vyhnete se tak nárazu.

 

Tento systém doplňuje i zadní kamera, které se zapíná pÅ™i couvání. Díky ní můžeme dobÅ™e vidÄ›t, co je za námi. Zároveň nám ukazuje i trasu, kudy pÅ™i souÄasném natoÄení kol pojedeme. Tak uvidíme například pÅ™i vyjíždÄ›ní z parkoviÅ¡tÄ› ÄlovÄ›ka, který se chystá kolem naÅ¡eho vozu projít – a věřte, že to se stává mnohem ÄastÄ›ji, než byste Äekali.

 

Cílem vÅ¡ech tÄ›chto opatÅ™ení není nic jiného, než zajistit bezpeÄnost jak vám, tak i vaÅ¡emu okolí. Pokud tedy budete tyto systémy využívat, pak je pravdÄ›podobnost, že se dostanete do dopravní nehody, podstatnÄ› menší. A pokud už se stanete jejím úÄastníkem, vyváznete jen s lehÄími zranÄ›ními. To jsou už dost pádné důvody, proÄ bychom je mÄ›li poslouchat.