Henri de Toulouse Lautrec

Henri de Toulouse Lautrec se narodil 24.11. 1864 ve starobylém paláci v jihofrancouzském Albi manželům Alfonsovi de Toulouse-Lautrec a jeho sestřenici hraběnce Adéle Tapié de Céleyran. Na pokrevní příbuzenství rodičůdoplatil vrozenou poruchou růstu a kostní stavby projevující se zakrnělým růstem.
Fyzická újma jen umocňovala jeho psychickou a smyslovou excentričnost a zároveňho vyloučila z běžného způsobu života v jeho společenských kruzích.
 
 osvětlená kavárna

Zoufalství jako cesta

Zoufalství, které v Henrim vyvolávalo netolerantní okolí a bolest přebíjel alkoholem, sexualitou a nočním hýřením. Byl neurotický, nestálý, poživačný a zároveňčasem díky rostoucímu alkoholismu ažagresivní a sadistický, a díky tomu se stal osobností, o které kolovali senzační historky.
Jediné smysluplné východisko z bolesti a své vnitřní bídy nalezl v umění. Umění mu poskytlo prostor pro seberealizaci a poměrnězáhy také pro společenskou prestiž.
noc v Paříži
Jeho tvorba se však nezaobírá hlubokomyslnými tématy, ale zachycuje svět syrový a anomální a nepochybněmá svou hlubokou hodnotu nejen výtvarnou, ale svým způsobem i dokumentární.
Mezi Henriho učitele patří například hluchoněmý malířRené Princetau, kterého Henry samozřejměhluboce obdivoval a k němužvzhlížel. V roce 1882 se jeho dalším učitelem stává slavný francouzský portrétista Léon Bonnat. Díky Bonnatovi se setkal i s dalšími významnými umělci například Vincentem van Goghem.
 

Montmartr místo slávy i osobní destrukce

Bonnatův ateliér se nacházel na Montmartru a toto místo se stalo nekonečnou inspirací mladého Lautreca. Umělci se scházeli v okolních kabaretech a tento svět Henriho nesmírněfascinoval a inspiroval. Díky Montmartru získal také svou první zakázku, která mladého umělce přes noc proslavila. 
Ředitel tančírny Moulin Rouge umělce vyzval, aby vytvořil plakát pro nejslavnější zábavní podnik. Henri se ujal úkolu s obavami, ale výsledek vyvolal senzaci a Lautrec se stal náhle slavný.
Bohužel Montmartre se stal také místem jeho destrukce. Henri míval krátké milostné poměry a nezřídka přímo s prostitutkami. Jedné z nich vděčil tomu, že se nakazil syfilidou, která mu spolu s jeho alkoholismem rozkládala život.
moulin rouge
Henri Toulouse Lautrec byl tak jako mnoho umělcůrozervanou osobností. Jeho životní hendikep mu přinesl celou řadu těžkých zkoušek, které nedokázal ustát a neustále padal do pasti alkoholismu. Zároveňdíky němu dokázal naplno rozvíjet svůj geniální talent, díky čemužvytvořil naprosto jedinečné neopakovatelné dílo a stal se inspirací mnoha dalších umělců.